Gratis dashboard till folket

Dashboards är visuella displayer som är lätta att förstå och som innehåller central information för användaren. Ett kraftfullt Business Intelligence-system är en företagslednings bästa vän då man kan extrahera, transformera och ladda data från olika system och därigenom få en samlad bild av verksamheten. Lika viktigt som att kunna gräva i informationen (drilla) är att…