OneStop Reporting

Med OneStop Reporting från Visma säkerställer du att ni alltid har uppdaterad rapporter

KEY FEATURES

OneStop Reporting ger dig möjligheten till att skräddarsy data för Rapportering & Budgetering

OneStop Reporting hjälper dig att automatisera era arbetsprocesser för  ditt arbetsflöde för rapportering och budgetering

Dashboards

Med Dashboards kan alla snabbt komma åt företagets nyckeltal. Uppgifterna presenteras med visuella diagram som gör det väldigt enkelt att förstå informationen och följa utvecklingen i företaget.

Rapportering

OneStop Reportings rapporteringslösning ger dig en unik möjlighet att skräddarsy rapporterna du behöver och omedelbart få åtkomst till relevanta data. Med hjälp av olika stödfunktioner kan du utforska uppgifterna i detalj och enkelt dela rapporter med andra kollegor.

Budgetering

Med OneStop Reportings kan ni hantera budgetprocessen och anpassad efter din verksamhet, vilket låter dig budgetera på det mest optimala sättet. Den webbaserade budgetlösningen som OneStop Reporting erbjuder ger dig full frihet att utforma budgetmodellen precis som du vill och att registrera budgetdata i realtid på nätet.

Kontakt

Undrar du om något, eller vill du ha en demo av OneStop Reporting?
Kontakta oss gärna.