FRÅN FÖRSÄLJNING TILL FAKTURERING

Visma.net Project Management
för tjänste- och projektorganisationer

Visma.net Project Management

Visma.net Project Management syr ihop all spridd information från en professionell serviceorganisation och klargör affärsprocesser. Alla dina specialister använder samma system från försäljning till fakturering, och all viktig information är direkt tillgänglig för teamet och ledningen. Du kan göra vad som helst oavsett var du är, även på mobila enheter. Severa gör professionella tjänster automatisering visuell, enkel och transparent

KEY FEATURES

Hantera dina projekt från att skapa en kund hela vägen till fakturering. När alla anställda använder samma verktyg kan allt hanteras i ett och samma system

CRM & Säljstöd

Med Visma.net Project Management kan du spåra försäljningsförloppet i olika faser av försäljningsprocessen och se forecast för framtida försäljning, fakturering och resursbehov. Dessutom kan du hitta all kundinformation på ett ställe.

Projektledning

Hantera alla dina projekt och projektinformation i ett enkelt verktyg. Du kommer alltid att ha uppdaterad information om försäljning, erbjudanden, scheman, tidsspårning, resurser och fakturering. Visma.net Project Management hjälper dig och ditt team att minska manuellt arbete och du kan fokusera på att göra det du gillar mest.

CRM & Säljstöd

Med Visma.net Project Management kan du spåra försäljningsförloppet i olika faser av försäljningsprocessen och se forecast för framtida försäljning, fakturering och resursbehov. Dessutom kan du hitta all kundinformation på ett ställe.

Projektledning

Hantera alla dina projekt och projektinformation i ett enkelt verktyg. Du kommer alltid att ha uppdaterad information om försäljning, erbjudanden, scheman, tidsspårning, resurser och fakturering. Visma.net Project Management hjälper dig och ditt team att minska manuellt arbete och du kan fokusera på att göra det du gillar mest.