AFFÄRSYSTEM

 Visma.net ERP

Det moderna affärsystemet

Visma.net ERP – Ekonomi

Visma.net är det mest avancerade affärssystemet på den nordiska marknaden. Det ger ditt företag möjlighet att skapa nya affärer genom minskat rutinarbete och bättre beslutsunderlag. För att kunna åstadkomma detta har Visma skapat en nytänkande plattform utifrån det moderna företagets behov.

VismaNetFinancials

Visma.net ERP – Logistik

Med effektiva lagerprocesser hålls affärerna rullande utan tidsödande manuella arbetsmoment. Att ha optimal lagerhålning är en svår balansgång och kan variera beroende på säsong. Kunden vill ha sina varor direkt och företaget vill inte binda för stort kapital i lagret. Detta är något som de flesta företag är ense om som man ständigt försöker optimera.

Med hjälp av Visma.net Logistics kan vi öka kontrollen och optimera lagernivåerna utifrån ett flertal parametrar som  säsongsvariationer, leveranstider och tidigare inköpshistorik. Processerna kan sedan automatiseras och företaget kan istället lägga sin tid på att se över produktutbudet och säkerställa sin konkurrenskraft på marknaden.

Med hjälp av våra specialutvecklade tjänster och integrationsmotorer kan vi även tillhandahålla sömlösa flöden mot bland annat transportörer, leverantörer (EDI) och e-handelsplattformar.

KEY FEATURES

Med Visma.net Financials & Logistics kan alla inom företaget få mer tid frigjord till värdeskapande arbetsuppgifter.

Visma.net Ekonomi

Ekonomiprocesser anpassade för det större företagets behov vad gäller uppföljning, analys och styrning. Rätt data för att kunna fatta bra beslut oavsett vart du befinner dig.

Visma.net Approval

Fullt stöd för avancerade lagerprocesser för det större företaget med behov utöver det vanliga. Stöd för automatisering av manuella och tidskrävande moment leder till lönsamhet.

Visma.net Logistik

Alla företagets leverantörsfakturor hanteras via samma flöde oavsett format. Direkt ut på automatiserat flöde för attest och betalning via automatiserad bankintegration.

Visma.net Expense

Rese- och utläggshantering när mobilitet och enkelhet är i fokus. Alla anställda rapporterar enkelt in sin reseräkning via ett intuitivt gränssnitt direkt tillgängligt för ledningen.