Vår affärsidé

Vi ska leverera högkvalitativa best-in-class systemlösningar som effektiviserar, optimerar och automtiserar verksamheter

Vårt mål

Vi ska vara en expertgrupp som kunden känner trygghet i att anlita. Vi ska växa i relationen med kunden och vara en verksamhetspartner med kunskap om helheten

Vårt löfte till dig som kund

När ni har anlitat oss så kan ni vara säkra på att vi löser era problem och hjälper er nå verksamhetsmål.

Vi är Treviga

Under Trevigas korta 7-åriga liv har vi lyckats samla en bred, djup och ledande expertis inom affärssystem och tillhörande verksamhetsområden.

Vi arbetar på hela svenska marknaden och trivs som bäst när vi får jobba nära våra kunder och deras affär. Att vi är en fullservicebyrå medför att vi snabbt kan sätta ihop ett expertteam i en särskild fråga och förstärka ett team med en nyckelperson i en akut situation. Som fullservicebyrå med spetskompetens finns vi alltid där för dig, redo med vägledning och rådgivning. Många av våra klienter samlar alla sina IT-uppdrag hos oss.

Sebastian Lundgren

Verksamhetskonsult

Erfarenhet: 13 år

Jag arbetar som verksamhetskonsult med inriktning på avancerad redovisning  och verksamhetsutveckling med Visma.net som främsta expertområde.

 

 

Janne

Jan Norrbäck

Verksamhetskonsult

Erfarenhet: 34 år

Jag arbetar som verksamhetskonsult sedan 1988.
2015 valde jag att fokusera på Visma.net plattformen.
Jag drivs av tillfredsställelsen som nöjda kunder ger,
att arbeta med ekonomi-,logistik-, projektprocesser, att ge
ett bra IT stöd till våra kunder.
 

Erik Klevengård

Utvecklare

Erfarenhet: 13 år

Jag arbetar som Fullstack-utvecklare med full koll på eCom, Pim, Visma, Sql, NoSql och Blazor och integrationer. Finns inte er systemlösning, så bygger vi den.

 

 

 

Tommy Ågren

Verksamhetskonsult

Erfarenhet: 24 år

Jag arbetar med att utvärdera, utveckla och förvalta IT stöd på bästa möjliga sätt.  Min största styrka är min bredd i erfarenheter och kunskaper som jag byggt upp genom att ha flera olika roller i mina år i arbetslivet. Jag brinner för att hjälpa företag att underlätta deras vardag.
Camilla Rahm

Verksamhetskonsult

Erfarenhet: 14 år
 
Jag arbetar som verksamhetskonsult med inriktning på vidareutveckling av funktioner runt affärssystem samt effektivisering av befintliga och nya processer. Min styrka är att förstå och översätta krav och processer samt vara en länk mellan dig som kund och utvecklare. Lång erfarenhet som projektledare och konsult inom diverse Visma projekt.

 

Erfan Hassanzadeh

Utvecklare

Erfarenhet: 6 år

Jag är C# utvecklare med gedigen erfarenhet inom back-end. Mina kunskaper i C# och systemarkitektur gör att jag kan skapa pålitliga och effektiva lösningar för diverse projekt. 
Jag är inriktad på att optimera prestanda och upprätthålla höga tekniska standarder, vilket gör mig till en pålitlig kraft inom back-end development.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niclas Forsén

Ekonomikonsult

Erfarenhet: 5 år

Jag arbetar som ekonomikonsult med Visma.net som främsta expertområde. Jag brinner för att hjälpa kunder med ekonomifrågor och se till att de får de bästa systemlösningarna.Johan Larsson

Försäljning

Erfarenhet: 21 år

Jag har jobbat med Vismas produktutbud sedan 2003, som konsult och numera framförallt inom försäljning och affärsutveckling.

Jag tar gärna en kontakt för att tillsammans med er verksamhet göra en kostnadsfri behovsanalys och presentation av utbudet från Visma.


Thomas Moström

Verksamhetskonsult

Erfarenhet: 28 år
 
Jag arbetar som verksamhetskonsult med inriktning på effektivisering av ekonomi- och logistikprocesser för att du som kund ska få ut maximalt värde av ditt systemstöd. Lång erfarenhet inom Visma.net ERP med djup expertis inom både ekonomi och logistikprocesserna. Min tidigare erfarenhet som bland annat CFO samt erfarenheten från flertalet ERP gör att jag har en bra förståelse för dig som kund och vad ni efterfrågar för resultat.
Martin Berglund

Utvecklare

Erfarenhet: 12 år
 
Jag arbetar som Fullstack-utvecklare med djup verksamhetskunskap  och expertis inom att automatisera och  integrera  system för att effektivisera manuella processer och rutiner.
 
 

Jolanda Mellström

Verksamhetskonsult

Erfarenhet: 7 år

Jag arbetar som verksamhetskonsult med inriktning på HR-strategi frågor samt med HR system så som Visma.net Payroll samt kringliggande stödsystem.

Kontakta mig gärna för att få veta mer kring hur ni kan förbättra ert HR arbete samt få rätt systemstöd.