Visma.net i mobilen

Visma.net i mobilen

Att ha sin finansiella information från Visma.net i mobilen är något som flera önskar. Detta eftersom att det mobila livet har blivit en självklarhet för de flesta. Vi har en mängd ändamålsenliga appar att välja emellan, tillgänglig information är nästan mer än vad vi klarar av, och vissa tjänster som vet mer om oss än…

EDI still going strong

I Silicon Valley pratas det om öppna apier, machine learning och blockchain. Så varför väljer vi, år 2018, ändå att prata om EDI? Saken är den att gammal beprövad teknik har mycket att ge även i framtiden. Standarderna som utvecklades under 90-talet har förfinats och utökats under årens lopp i takt med att allt fler företag inom…