Visma.net och SaaS har en ljus framtid

Visma.net är ett så kallat SaaS-system (Software as a Service), vilket innebär att du köper programvaran som en tjänst i molnet och då slipper bry dig om att hantera servrar, uppgraderingar, och dylikt. Ciscos Global Cloud Index beräknar att nästan 60 procent av alla molntjänster kommer att vara i form av SaaS vid kommande årsskifte.…

Gratis dashboard till folket

Dashboards är visuella displayer som är lätta att förstå och som innehåller central information för användaren. Ett kraftfullt Business Intelligence-system är en företagslednings bästa vän då man kan extrahera, transformera och ladda data från olika system och därigenom få en samlad bild av verksamheten. Lika viktigt som att kunna gräva i informationen (drilla) är att…

Visma.net i mobilen

Visma.net i mobilen

Att ha sin finansiella information från Visma.net i mobilen är något som flera önskar. Detta eftersom att det mobila livet har blivit en självklarhet för de flesta. Vi har en mängd ändamålsenliga appar att välja emellan, tillgänglig information är nästan mer än vad vi klarar av, och vissa tjänster som vet mer om oss än…

Tröttnat på dina pappershögar?

Ekonomiavdelningar brottas ofta med stora högar av leverantörsfakturor som distribueras internt till den attestanterna med långa svarstider som följd och där fakturor lätt försvinner på vägen. När ekonomiavdelningen slutligen får tillbaka den attesterade fakturan så registreras den manuellt i ekonomisystemet för att sedan laddas upp manuellt på internetbanken. Ett tidskrävande och manuellt flöde med risk…

Öka lönsamheten med bättre beslutsunderlag

Är du trött på att styra verksamheten med gamla siffror? Måste säljarna vänta på provisionen när kundreskontran inte är uppdaterad? Eller håller kunderna inne med betalningarna i väntan på krediteringar? Med Visma.net Autopay importeras bankkontoutdraget dagligen och med automatisk matchning bokförs 90% av betalningarna automatiskt. På så sätt kan ekonomiavdelningen fokusera på avvikelser och felaktiga…

Avtalsfakturering för B2B-tjänster

I den nya världen behövs inte längre ett kolossalt (och dyrt) ERP-system för tjänsteföretagen. Visma.net kan, för en bråkdel av kostnaden av att implementera någon av de stora elefanterna, hantera ditt företags avtalsfakturering enligt den nya tidens krav. Med Visma.net slipper du underhålla repeterande offerter, uppdatera kundens kontaktuppgifter på många ställen och skapa komplicerade rapporter…

EDI still going strong

I Silicon Valley pratas det om öppna apier, machine learning och blockchain. Så varför väljer vi, år 2018, ändå att prata om EDI? Saken är den att gammal beprövad teknik har mycket att ge även i framtiden. Standarderna som utvecklades under 90-talet har förfinats och utökats under årens lopp i takt med att allt fler företag inom…