EDI still going strong

I Silicon Valley pratas det om öppna apier, machine learning och blockchain. Så varför väljer vi, år 2018, ändå att prata om EDI? Saken är den att gammal beprövad teknik har mycket att ge även i framtiden. Standarderna som utvecklades under 90-talet har förfinats och utökats under årens lopp i takt med att allt fler företag inom…