Avtalsfakturering för B2B-tjänster

I den nya världen behövs inte längre ett kolossalt (och dyrt) ERP-system för tjänsteföretagen. Visma.net kan, för en bråkdel av kostnaden av att implementera någon av de stora elefanterna, hantera ditt företags avtalsfakturering enligt den nya tidens krav. Med Visma.net slipper du underhålla repeterande offerter, uppdatera kundens kontaktuppgifter på många ställen och skapa komplicerade rapporter…