Visma.net och SaaS har en ljus framtid

Visma.net är ett så kallat SaaS-system (Software as a Service), vilket innebär att du köper programvaran som en tjänst i molnet och då slipper bry dig om att hantera servrar, uppgraderingar, och dylikt. Ciscos Global Cloud Index beräknar att nästan 60 procent av alla molntjänster kommer att vara i form av SaaS vid kommande årsskifte.…

Gratis dashboard till folket

Dashboards är visuella displayer som är lätta att förstå och som innehåller central information för användaren. Ett kraftfullt Business Intelligence-system är en företagslednings bästa vän då man kan extrahera, transformera och ladda data från olika system och därigenom få en samlad bild av verksamheten. Lika viktigt som att kunna gräva i informationen (drilla) är att…